XemioLogov6

Informació
per ePacients
de càncer de mama

Login usuari
Selector de idiomas

Associacions de Pacients:

  • Grup Àgata: Associació per a dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Es va crear l'any 1995 a Barcelona. És promotora de Xemio.
  • FECMA:  Federación Española de asociaciones de Cáncer de Mama a la que pertany el Grup Agata.
  • Gamis: Associació d'afectades vinculada a la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona.
  • Asociación Española Contra el Cáncer: és una ONL de caràcter benèfic assistencial.
  • Tómatelo a Pecho: Asociació civil a Mèxic, Carib i Amèrica llatina que té com a principal objetiu  contribuir a reduirr la letalitat del càncer de mamá, a través de la detecció precoç i el seu tractament eficaç.

Entitats:

Societats Científiques:

  • Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM),
  • Sociedad Española de Ocncología Médica (SEOM).
  • Sociedad Americana Contra el Cáncer (ASCO)-Cancer.org

Blogs de pacients amb càncer de mama:

 

 

Twitter

Aquest Web conté informació bàsica sobre diferents aspectes de la salut elaborada per professionals i pacients. El contingut del present web no substitueix l'atenció personalitzada dels equips de salut. © Fundació ISYS.

Acreditación médica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació