FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Microscopio

A més de la classificació en funció d'on s'ha originat el tumor i el tipus de tumor, és important saber la grandària, l'afectació dels ganglis pròxims i la presència de metàstasi (classificació TNM, per les seves sigles en anglès: grandària del tumor, nòduls o ganglis limfàtics i metàstasis). Amb aquestes dades podem conèixer l'extensió de la malaltia i classificar el seu càncer de mama en diferents estadis que van de 0 a IV.


Estadis

  • Estadi 0: Carcinoma in situ o no invasiu.
  • Estadi I: el tumor és menor o igual a 2 cm, sense afectació ganglionar.
  • Estadi II: El tumor és menor o igual a 2 cm i té ganglis en l'axil·la positius. El tumor mesura entre 2 i 5 cm amb o sense afectació axil·lar. Finalment el tumor mesura més de 5 cm però no té afectats els ganglis.
  • Estadi III: el tumor mesura més de 5 cm i té afectació dels ganglis, o el tumor presenta afectació cutània i/o de la paret toràcica o presenta important afectació ganglionar (en forma de massa no mòbil o afectació de ganglis infra o supraclaviculars).
  • Estadi IV: existeix afectació d'altres òrgans a distància, és a dir presenta metàstasi.
Estadi
T
N
M
0
Tis
N0
M0
I
T1
N0
M0
IIA
T1
T2
N1
N0
M0
IIB
T2
T3
N1
N0
M0
IIIA
T1
T2
T3
T3
N2
N2
N1
N2
M0
IIIB
T4
N0, N1, N2
M0
IIIC
Qualsevol T
N3
M0
IV
Cualquier T
Cualquier N
M1

 

Tumor

Tis: carcinoma in situ
T1: Tumor ≤20 mm
T2: Tumor >20 mm però ≤50 mm
T3: Tumor >50 mm
T4: Tumor de qualsevol grandària que envaeix directament la paret toràcica i/o la pell (ulceració)


Ganglis

N0: no afectació ganglionar
N1: Ganglis mòbils en l'axil·la
N2: Metàstasi en ganglis limfàtics axil·lars fixos; o afectació dels ganglis de la cadena mamària interna sense afectació de l'aixella
N3: metàstasi en els ganglis supra o infraclaviculars; o afectació de la cadena mamària interna i afectació axil·lar


Metàstasi

M0: no metàstasi
M1: metàstasi en altres òrgans

Leave your comments

Comment posting has been locked by admin

Comments

  • No comments found