FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Doctora

És important classificar i conèixer tots els aspectes del càncer de mama perquè es pugui tractar-se de manera òptima en tots els pacients. No tots els càncers de mama són iguals i cada pacient és diferent i únic, per la qual cosa és necessari realitzar diverses proves i exàmens.
Tot seguit, relacionem algunes de les proves que es fan més sovint quan s’està en el procés de diagnòstic de càncer de mama. Encara que no a tots els pacients se’ls hi faran totes. El seu metge valorarà les que són necessàries en cada cas.

Història clínica exhaustiva 

El seu metge li preguntarà sobre malalties, antecedents personals i familiars (avui dia sabem que hi ha tipus de càncers que poden ser hereditaris), medicació que prengui habitualment i al·lèrgies a medicaments o contrastos. Així mateix, és important conèixer els seus antecedents ginecològics com ara la presa d'anticonceptius o tractaments hormonals, embarassos, seguiment ginecològic i si es troba en pre o postmenopausa.

Examen físic

A més d'un examen físic general, és necessari la palpació de totes dues mames i l’exploració dels territoris ganglionars pròxims: axil·lars, supra/infraclaviculars i cervicals.


Anàlisis sanguínies

S'ha d'avaluar, a més de les cèl·lules sanguínies, l'estat d'altres òrgans del cos com ara el ronyó, el fetge, etc. A vegades pot ser necessari avaluar l'estat hormonal si existeixen dubtes sobre si la pacient ha arribat o no la menopausa.

Tubs analitiques

Mamografia bilateral

És una prova fonamental en el diagnòstic de càncer de mama i, es farà a totes les pacients amb sospita de malaltia, excepte en comptades excepcions. És una prova d'imatge que utilitza raigs X per a veure el teixit mamari i la presència de masses o calcificacions. Forma part del cribratge o proves de cribratge poblacional per a detectar el càncer de mama en estadis precoços. Es fan de manera periòdica des dels 55 fins als 70 anys. És important que es faci de manera bilateral (en les 2 mames) ja que hi ha casos casos de càncer de mama bilateral. Cal tenir present que les pròtesis mamàries disminueixen l’eficàcia del diagnòstic. És important portar un sostenidor còmode i evitar l'ús de desodorants el dia de la prova. Es col·locarà la mama damunt d’una plataforma i s’hi exercirà pressió amb una altra placa. A vegades pot resultar dolorosa, però s’ha d’exercir una adequada pressió per a obtenir la màxima qualitat d'imatge.

Mamografia

Ecografia

És una prova d'imatge complementària a la mamografia. Utilitza les ones d'ultrasons per a valorar millor alguns tipus de lesions mamàries. A més, serveix per a buscar ganglis limfàtics que puguin estar afectats, principalment en l’aixella. Serveix també com a guia per a realitzar biòpsies o puncions de les lesions sospitoses.

Ecografia de pecho

Ressonància magnètica mamària

És una prova d'imatge també complementària a la mamografia i l’ecografia. És més sensible que la mamografia per a valorar algunes lesions i facilita més informació de totes dues mames i d’alguns territoris limfàtics. Proporciona més detalls de les lesions i, a vegades (en funció de la densitat del teixit mamari o de la presència de pròtesis mamàries), és la prova d'imatge de primera elecció. Està contraindicada en el cas que el pacient sigui portador de pròtesis metàl·liques o marcapassos, ja que utilitza un imant de gran escala per a obtenir la imatge. Cal administrar un contrast per via intravenosa per obtenir una millor caracterització de la lesió. Informi al seu metge si ha tingut al·lèrgies prèvies o pateix malalties que afecten el ronyó.

Tubo de diagnostico

Tomografia computada (TC o scanner)

Serveix per descartar o diagnosticar metàstasis en altres òrgans: fetge, pulmons, ossos, ganglis, etc. Utilitza múltiples raigs X en diferents posicions per obtenir una imatge detallada. També és necessària l'aplicació d'un contrast intravenós, cal que informi el seu metge si té al·lèrgies o malalties renals. Aquesta prova està indicada en càncer de mama amb alt risc o sospita de malaltia a distància.

Gammagrafia òssia

És una prova d'imatge que utilitza un fàrmac radioactiu que s'uneix específicament a les cèl·lules que formen l'os (osteoblastos). Després de l'administració del fàrmac es fa un rastreig que capta aquesta radiació i serveix per valorar la presència de metàstasis en els ossos.

PET (Tomografia per Emissió de Positrons)

És una prova d'imatge que fa servir la radiació emesa per diferents fàrmacs radioactius. El més utilitzat és la glucosa unida al fluor (FDG). Atès que la glucosa és la principal font d'energia de les cèl·lules, el PET mostrarà aquelles àrees del cos que presenten major activitat, com ara les cèl·lules canceroses. El seu ús no és rutinari en tots els pacients, està indicat per descartar metàstasis en els casos en què les anteriors proves d'imatge (tomografia, gammagrafia) siguin dubtoses. Haurà d'informar el seu metge si ha estat diagnosticada de diabetis ja que el resultat d’aquesta prova podria quedar alterat.

Biòpsia o citologia

El diagnòstic definitiu de càncer es realitza sempre a través de l'anàlisi al microscopi d'una mostra de tumor. La mostra per a aquest estudi s'extreu mitjançant biòpsia (més adequada per ser de major volum i quantitat de cèl·lules) o citologia (menys invasiva però no tan rendible). Existeixen diferents mètodes per l’extracció de les cèl·lules, per exemple la PAAF (punció-aspiració mitjançant agulla fina) o BAG (biòpsia amb agulla gruixuda), que poden ser guiades mitjançant ecografia. És important que informi al seu metge si pren medicació que pugui alterar la coagulació (Aspirina® o Sintrom®), per a evitar el sagnat després del procediment.

Microscopio

Anatomia Patològica

Una vegada s'obtenen les mostres de teixit, és fonamental una exhaustiva anàlisi anatomo-patològica (microscopi) per establir el diagnòstic de càncer. S'analitzen de manera rutinària una sèrie de característiques de les cèl·lules, en funció de les quals podem classificar el càncer de mama en els diferents subtipus, valorar-ne l’agressivitat i així seleccionar un tractament personalitzat per a cada pacient. Algunes de les característiques avaluades són:

 • Tipus histològic: en funció de les cèl·lules on s'origini el tumor. Els més freqüents són ductal o lobular
 • Receptors hormonals: principalment els receptors per a dos tipus d'hormones, els estrògens i la progesterona. En alguns casos es poden valorar també els receptors d'andrògens. Els tumors que expressen receptors hormonals en les seves cèl·lules es beneficien d'un tractament hormonal.
 • HER2: És indispensable, avaluar la sobre expressió o no d'aquest receptor en les cèl·lules tumorals, ja que aquests tumors tenen un tractament específic amb fàrmacs dirigits, selectivament, a aquestes cèl·lules.
 • Grau histològic: pot ser baix, moderat o alt, segons el grau de maduració o de diferenciació (que tan semblants són a una cèl·lula normal) de les cèl·lules tumorals. Els tumors d'alt grau són més agressius que els tumors de baix grau.
 • Ki 67: és una proteïna que determina l'índex de proliferació cel·lular, és a dir, el percentatge de cèl·lules que es troben multiplicant-se en un moment determinat. El seu valor ve informat com un percentatge d'1 a 100%. Com més alt és el percentatge, major és l'agressivitat del tumor.

Perfils d'expressió gènica del tumor: Plataformes moleculars

En algunes pacients amb càncer de mama hormono-sensibles (LUMINALS) en estadis inicials, pot ser necessari fer/dur a terme un estudi addicional en el propi tumor. Les plataformes gèniques són una prova que analitza els gens dels tumors de mama i en valoren l’agressivitat i el risc de recaiguda. Aquesta informació ens permet seleccionar, d’una manera més eficaç, quins pacients es beneficien de rebre quimioteràpia a més de teràpia hormonal de manera complementària a la cirurgia. Actualment existeixen quatre plataformes gèniques disponibles: Prosigna, Oncotype, Mamaprint i Endopredict.

 

Contingut relacionat

Biopsia líquida

Anatomía seno

El nostre cos està constituït per milions de cèl·lules. Aquestes cèl·lules es van renovant contínuament, segons la informació genètica continguda en  els seus nuclis. En algunes ocasions, succeeix que la informació es corromp i, el procés de correcta renovació de les cèl·lules s’altera. Les cèl·lules es reprodueixen llavors de forma defectuosa, propagant l’error genètic i generant cèl·lules canceroses. Aquestes cèl·lules tenen capacitat de reproduir-se sense control, arribant a formar masses o “tumors” en els diferents òrgans del cos, alterant així els teixits.


En el cas del càncer de mama, aquestes cèl·lules canceroses es multipliquen i formen tumors en primer lloc en el teixit de la glàndula mamària. Encara que la majoria de les pacients són dones, el càncer de mama pot afectar també els homes.


La majoria dels càncers de mama són carcinomes i es classifiquen, segons on s'originin dins de la pròpia glàndula mamària, en diversos subtipus:

 • Ductal: s'originen en la superfície del conducte mamari. És el tipus més freqüent.
 • Lobular: s'originen en el lobel d'una glàndula mamària.
 • Altres: mucinós, tubular, medul·lar, papil·lar, metaplàsia, apocrí, tumor fil·loides maligne, malaltia de Paget de la mama.

El carcinoma es considera in situ, intraductal o no invasiu, quan les cèl·lules malignes no han envaït el teixit normal que envolta la lesió, és a dir les cèl·lules es mantenen dins del conducte sense trencar-lo.

El carcinoma és invasiu, quan les cèl·lules s'han propagat a través de les parets del conducte, afectant el teixit mamari pròxim. Les cèl·lules dels carcinomes invasius tenen la capacitat d'afectar altres òrgans diferents a la mama a través dels conductes limfàtics i la sang.

Quan el càncer de mama es dissemina cap als ganglis limfàtics, generalment ho fa als ganglis més pròxims, aquests són els que es troben a l'aixellae. En altres ocasions, les cèl·lules poden migrar als ganglis que es troben sota les costelles (mamària interna) o al voltant de la clavícula (infra i supraclavicular).

En alguns pacients, el tumor es pot disseminar a través de la sang cap a altres òrgans del cos, és el que es coneix com a metàstasi. Els òrgans afectats més sovint són els ossos, els pulmons i el fetge. Encara que la majoria dels pacients es diagnostiquen en estadis primerencs, aproximadament un 5% tindrà metàstasis en altres òrgans en el debut de la malaltia.

Fes una donació

Necessitem la màxima col·laboració per aconseguir posar en marxa XEMIO, un projecte que ajudarà els malalts de Càncer a viure millor el dia a dia de la malaltia quan estiguin a casa seva durant el tractament.

Quantitat a donar

La que vulguis, tantes vegades com vulguis. Per rebre justificant de la Fundació, així com el certificat fiscal necessitem disposar de les teves dades completes. Per a l'emissió del certificat envia'ns un e-mail amb el teu nom complet / raó social, adreça i NIF / CIF a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la...

Si vols, pots col·laborar amb 1 € / mes

Pagament mitjançant transferència bancària

IBAN: ES09 2100 0555 3002 0244 3078
Ordenant: No oblidis especificar el teu nom i cognom
Beneficiari: Fundació ISYS

Pagament mitjançant Paypal

Podeu deixar comentaris a "Mensaje para Fundación iSYS"

Moltes gràcies!

Beneficis fiscals

XEMIO el desenvolupa la Fundació ISYS, una entitat sense ànim de lucre, constituïda amb la finalitat de desenvolupar projectes socials de salut en xarxa, treballant amb els valors: equitat, compromís amb la societat, respecte, responsabilitat, solidaritat, honestedat, neutralitat i sostenibilitat . Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2797 el 13 de gener de al 2014.

La Fundació ISYS s'acull a la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge. Les donacions rebudes per la Fundació ISYS poden aplicar-se les deduccions fiscals:

Donacions realitzades per persones físiques:

La deducció serà del 75% per als primers 150 euros i del 30% per a la resta de l'import en la quota íntegra de l'IRPF. Addicionalment, s'estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones físiques amb una deducció del 75% per als primers 150 euros i un 35% per a la resta de l'import, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per import igual o superior al de l'exercici anterior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior. No obstant això la deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent.

Donacions realitzades per organitzacions o empreses:

Reducció del 35% de l'import de la donació en la quota íntegra de l'Impost sobre Societats. La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. No obstant això, l'excés es podrà aplicar en els períodes impositius dels 10 anys siguientes.Adicionalmente, s'estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones jurídiques amb una deducció del 40%, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per igual o superior quantia.

Xemio és possible gràcies a les aportacions que la Fundació iSYS ha aconseguit gràcies a donatius i patrocinis.

La versió de 2020 de l'App que participa en el projecte europeu H2020 ASCAPE ha estat possible gràcies a:

Lacaixa

 

Anteriorment, la recaptació dels festivals del Music for cancer Tribute (M4C Tribute) a l'Antiga Fàbrica de cervesa Damm, la Capella de Santa Àgata i els actes organitzats per l'Americana i Custo Barcelona van permetre la sortida d'una app en la seva versió LITE.

Gràcies pel vostre ajut!

piedras
M. Bautista
M. Corral
C. Duran
J. Grau
S. Grau
D. López
B. Mulholland
M. Muñoz
M. Robert
 

A-L

arena
I. Agudo
P. Aparicio
M. Ara
J. Ara
P. Arilla
L. Aznar
N. Balcells
R. M. Bautista
C. Boronat
C. Bonilla
N. Buesa
F. Calvo
R. Català
M. Català
M. Català
M. Català
C. Carmona
V. Cole
S. Colmenedo
F. Cosentino
G. Cros
L. Del Castillo
M. Díaz
M. Domenech
C. Domingo
J. M. Egea
B. Ejarque
M.A. Elorza
J. L. García
A. García
M. García
P. Gascon
A. Genebat
M. Genebat
C. Grau
R. Grau
X. Grau
F. Herrero
X. Jiménez
H. Lacalle
 

L-Z

arena
J. Lacalle
M. Lacalle
P. Lacalle
E. López
J. Maristany
P. Maristany
J. L. Martínez
Menja.bé
I. Nafría
A. Nohales
M. Penades
M. Pi
E. Puig
M. Puig
S. Pujalte
A. Rodriguez
P. Rodriguez
E. Rojas
A. Roig
S. Soler
A. Salgot
N. Sánchez
A. Sanz
M. Tarradellas
S. Torre
S. Torrents
P. Vendrell
E. Vendrell
M. Vicente
M. A. Villanueva
 

Custo bcn   Americana mini   Estrella

 

Amb el recolzament de:

 

BCN AJU          ASCAPE

Som persones que vivim en primera persona el que succeeix amb aquesta malaltia.

Montse MuñozMontserrat Muñoz
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona en 1987, i especialista en Oncologia Mèdica des de 1991. Des de 1992 és oncòloga mèdica en la Unitat de Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Muñoz realitza una important tasca d'investigació clínica i des de 2006 és membre de la Junta Directiva de GEICAM (Grup Espanyol d'Investigació Clínica en Càncer de Mama) i la SEOM. Els seus camps actuales d'interès són els relacionats amb marcadors biològics de resposta al tractament i noves teràpies en càncer de mama.
Montse_Domenech_100Montserrat Domènech
Presidenta Grup Àgata, associació catalana de dones amb càncer de mama. Presidenta de FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama. Acreditada como Formadora de la Red de Pacientes Formadores por la Seguridad de los Pacientes, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Plan de Calidad del SNS, Instituto Carlos III.
Imma Grau 100Imma Grau
Investigadora social en comunicació i salut. Comunicadora ubuntu. El cocktail: enginyeria, ciències de la informació i sociología; immersa en el món professional sanitari i en el dels pacients. @Inma_Grau

I des d'aquí volem agrair també la col·laboració de tots els que ens esteu ajudant a que aquest projecte sigui possible, i en especial a:

 • Edició científica: Montserrat Muñoz, coordinadora de continguts, (oncòloga-número de col·legiada Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 28.803).
 • Continguts: Montserrat Muñoz (oncòloga), Francisco Aya (oncòleg), Cristina Gomez (psicòloga), Imma Grau, Montserrat Domènech
 • Tecnología digital (Web y App): Fernando Herrero (WitN), Miguel Penadés (assessor), Sergio Montesinos (programador),
 • Experiència del paciente: Montserrat Domenech (asociació de pacients – Grup Àgata), Imma Grau, voluntàries de Grup Àgata.
 • Comunicació: -1990MCS,
 • Legal: Antonio Delgado.
 • Económic financer: Josep Alcaraz
 • il·lustracions: Lluch Ubach