XemioLogov6

Informació
per ePacients
de càncer de mama

Login usuari
Selector de idiomas

MicroscopioA més de la classificació en funció d'on s'ha originat el tumor i la presència dels receptors anteriorment descrits, és important saber la mida, l'afectació dels ganglis propers i la presència de metàstasis (classificació TNM, per les seves sigles en anglès: mida del tumor, nodes o nòduls / ganglis limfàtics i metàstasi).

Amb aquestes dades podem classificar el seu càncer de mama en diferents estadis que van de I a IV.

  • Estadi I: el tumor és menor o igual a 2 cm, sense afectació ganglionar.
  • Estadi II: es divideix en: IIA, el tumor és menor o igual a 2 cm i existeix afectació ganglionar en aixella o el tumor mesura de 2 a 5 cm sense afectació ganglionar. IIB: el tumor mesura de 2 a 5 cm amb afectació ganglionar axil·lar o el tumor mesura més de 5 cm sense afectació ganglionar.
  • Estadi III: el tumor mesura més de 5 cm o presenta afectació cutània i / o de la paret toràcica o presenta important afectació ganglionar (en forma de atapeïda compilació o massa no mòbil o afectació de ganglis infra o supraclaviculars).
  • Estadi IV: hi ha afectació d'altres òrgans a distància, és a dir presenta metàstasi.
 
 
Data de creació: 12/6/2015   Data de revisió: 12/6/2015
 
 
 

Leave your comments

Comment posting has been locked by admin

Comments

  • No comments found

Twitter

Aquest Web conté informació bàsica sobre diferents aspectes de la salut elaborada per professionals i pacients. El contingut del present web no substitueix l'atenció personalitzada dels equips de salut. © Fundació ISYS.

Acreditación médica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació