XemioLogov6

Informació
per ePacients
de càncer de mama

Login usuari
Selector de idiomas

Guía para la solicitud del grado de discapacidad - Departament de Benestar Social

Tren2La OMS define la DISCAPACIDAD como toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se considera normal para un ser humano. Para la OMS, vendría a ser la consecuencia que la deficiencia produce en la persona.

 

La discapacidad y su valoración.

La valoración de la discapacidad se expresa en porcentaje. Se entiende acreditada la condición legal de personas con discapacidad cuando ésta llega a un porcentaje igual o superior al 33% según tablas de valoración en el Real Decreto 1971/1999, de 23 diciembre de Procedimiento para el Reconocimiento, Declaración y Cualificación del Grado de Discapacidad.

CONVERSES: Drets laborals després del diagnòstic

trabajo

En aquesta ocasió, tractarem els diversos aspectes jurídic-laborals que preocupen a les dones després del diagnòstic d'una patologia mamària com altes i baixes mèdiques, tipus d'incapacitats laborals contributives i efectes, consideració de les seqüeles, graus de discapacitat i efectes, revisions mèdiques davant l'ICAM, readaptacions del lloc de treball, acomiadaments estant de baixa mèdica, etc ...

Em presento: sóc advocada en exercici des de 2001 com a especialista en Dret Laboral, amb experiència en assessorament laboral integral, procediments judicials, negociacions col·lectives i expedients davant l'Autoritat Laboral.

Twitter

Aquest Web conté informació bàsica sobre diferents aspectes de la salut elaborada per professionals i pacients. El contingut del present web no substitueix l'atenció personalitzada dels equips de salut. © Fundació ISYS.

Acreditación médica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació