FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Microscopio

A més de la classificació en funció d'on s'ha originat el tumor i el tipus de tumor, és important saber la grandària, l'afectació dels ganglis pròxims i la presència de metàstasi (classificació TNM, per les seves sigles en anglès: grandària del tumor, nòduls o ganglis limfàtics i metàstasis). Amb aquestes dades podem conèixer l'extensió de la malaltia i classificar el seu càncer de mama en diferents estadis que van de 0 a IV.


Estadis

  • Estadi 0: Carcinoma in situ o no invasiu.
  • Estadi I: el tumor és menor o igual a 2 cm, sense afectació ganglionar.
  • Estadi II: El tumor és menor o igual a 2 cm i té ganglis en l'axil·la positius. El tumor mesura entre 2 i 5 cm amb o sense afectació axil·lar. Finalment el tumor mesura més de 5 cm però no té afectats els ganglis.
  • Estadi III: el tumor mesura més de 5 cm i té afectació dels ganglis, o el tumor presenta afectació cutània i/o de la paret toràcica o presenta important afectació ganglionar (en forma de massa no mòbil o afectació de ganglis infra o supraclaviculars).
  • Estadi IV: existeix afectació d'altres òrgans a distància, és a dir presenta metàstasi.
Estadi
T
N
M
Tis
N0
M0
I
T1
N0
M0
IIA
T1
T2
N1
N0
M0
IIB
T2
T3
N1
N0
M0
IIIA
T1
T2
T3
T3
N2
N2
N1
N2
M0
IIIB
T4
N0, N1, N2
M0
IIIC
Qualsevol T
N3
M0
IV
Cualquier T
Cualquier N
M1

 

Tumor

Tis: carcinoma in situ
T1: Tumor ≤20 mm
T2: Tumor >20 mm però ≤50 mm
T3: Tumor >50 mm
T4: Tumor de qualsevol grandària que envaeix directament la paret toràcica i/o la pell (ulceració)


Ganglis

N0: no afectació ganglionar
N1: Ganglis mòbils en l'axil·la
N2: Metàstasi en ganglis limfàtics axil·lars fixos; o afectació dels ganglis de la cadena mamària interna sense afectació de l'aixella
N3: metàstasi en els ganglis supra o infraclaviculars; o afectació de la cadena mamària interna i afectació axil·lar


Metàstasi

M0: no metàstasi
M1: metàstasi en altres òrgans

Artículos relacionados

Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Avances del Congreso Americano de Oncología Médica 2022
Avances del Congreso Americano de Oncología Médica 2022
Cáncer de mama avanzado y sus últimos avances en los tratamientos
Cáncer de mama avanzado y sus últimos avances en los tratamientos

Leave your comments

Comment posting has been locked by admin

Comments

  • No comments found