XemioLogov6

Informació
per ePacients
de càncer de mama

Login usuari
Selector de idiomas

Les dones amb càncer de mama tenen una gran necessitat d'informació durant les quimioteràpies i altres tractaments farmacològics. És per això que, des de l'experiència, decidim desenvolupar Xemio.

Xemio neix per ajudara les pacients en dos vessants:

Un vessant social, ambla creació d'un entorn virtual de trobada, debat, suport i acompanyament, que contingui notícies i continguts confiables i d'actualitat.

Un vessant tecnològic, amb el desenvolupament d'una "App" o aplicació per a mòbils que:

  • Proporcionarà informació puntual i adaptada.

  • Acompanyarà a les dones que s'enfronten amb aquest procés.

  • Oferirà senzilles instruccions per identificar els efectes adversos.

  • Ajudarà a actuar davant l'aparició d'efectes adversos, ja que es podran desar informes per a la visita mèdica.
  • Ajudarà a proporcionar dades per poder fer recerca.

La primera fase de Xemio consisteix en la creació de l'App, amb preguntes freqüents i consells de "què fer en cas de". En un futur es vol ampliar el seu abast, i en aquesta direcció ja hi ha plantejades diferents fases de desenvolupament. Per crear l'aplicació és necessari un programa informàtic complex i que ofereixi les màximes garanties d'accessibilitat i robustesa, per la qual cosa el seu desenvolupament és costós.

Per al finançament de Xemio ens hem autolimitat el patrocini de la indústria farmacèutica, de manera que recorrem al micromecenatge, les subvencions i les beques.

L'App de Xemio

L'App tindrà en compte les necessitats de la pacient mentre està passant pel procés de quimioteràpia o un altre tractament farmacològic. Servirà per consultar informació fiable, registrar efectes adversos, escriure comentaris i comparar la pròpia experiència amb la de les persones que ja hagin passat pel mateix procés. També, permetrà acudir a les cites mèdiques amb un informe rigorós dels efectes secundaris percebuts i, en els casos que l'App estigui vinculada amb una associació de pacients, facilitarà rebre suport grupal i els serveis de l'associació.

collageXemio

L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les dones que es veuen en el tràngol de passar pel procés, acompanyar-les, proporcionar-les consell puntual, facilitar-les l'agenda i els informes, i brindar-les la possibilitat de posar-se en contacte amb altres pacients que han passat pel mateix procés.

 

Creat: 17/03/2015 Modificat: 2/02/2016
 
Aquest Web conté informació bàsica sobre diferents aspectes de la salut elaborada per professionals i pacients. El contingut del present web no substitueix l'atenció personalitzada dels equips de salut. © Fundació ISYS.

Acreditación médica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació