FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Imagen4m

Les cèl·lules del cos humà tenen en la seva superfície proteïnes o receptors que actuen com a “interruptors” d'encesa i apagat. Aquests receptors, reben missatges de substàncies que circulen per la sang i els indiquen què fer. Els receptors serveixen per a regular el metabolisme i activitat normal de les cèl·lules. Les cèl·lules cancerígenes també tenen receptors que, quan s'estimulen o “encenen” per substàncies presents en la sang, n’afavoreixen el seu creixement, multiplicació, invasió, etc.

Receptors hormonals

Principalment, hi ha dos tipus dos tipus de receptors hormonals en el càncer de mama, els receptors d'estrògens i els receptors de progesterona; la seva funció està regulada per les hormones del mateix nom. Aquests receptors són presents en les cèl·lules mamàries normals i en altres òrgans del cos com els ovaris i els ossos. En la dona, intervenen en el cicle menstrual, el desenvolupament sexual, l'embaràs, la menopausa, etc. Els homes també tenen aquestes hormones, encara que en nivells més baixos i estan implicades principalment en la salut dels ossos i en el colesterol. En el càncer de mama, quan aquests receptors hi són presents, també estan regulats per les hormones, però la seva funció és potenciar el creixement i desenvolupament tumoral.

Receptor HER2 (receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà):

En les cèl·lules normals aquest receptor intervé en el creixement de les cèl·lules. Si les cèl·lules del tumor tenen molts més receptors HER2 dels que són habituals en una cèl·lula normal, la cèl·lula maligna creixerà amb molta més facilitat que les altres.

Subtipus

Depenent de la presència o absència d'aquests receptors, el càncer de mama es pot classificar en quatre tipus diferents. Aquesta classificació és molt important perquè permet seleccionar el tractament que un pacient pot rebre per tractar la seva malaltia de manera més eficaç i personalitzada:


1. Tumors LUMINALS  (hormono-dependents o hormono-sensibles). Són el tipus més freqüent de tumors de mama, prop del 70% dels casos. Les seves cèl·lules expressen receptors hormonals d’estrògens i/o progesterona. Per tant, les seves funcions depenen o estan regulades per aquestes hormones.

Els tumors hormono-dependents es classifiquen al seu torn en dos subtipus:

Els Luminals A, que tenen alta expressió tant de receptors estrògens com de progesterona, i baix índex prolífer (poques cèl·lules multiplicant-se), són el subtipus de millor pronòstic. En general, són molt sensibles al tractament hormonal i poc sensibles a la quimioteràpia. El segon subtipus, són els Luminals B, en els quals l'expressió dels receptors hormonals és més baixa, i tenen major índex prolífer. La seva resposta al tractament hormonal és variable i poden ser més sensibles a la quimioteràpia.

2. Tumors HER2 POSITIU. Representen entre un 15 i 20% dels càncers de mama. Són aquells tumors que tenen sobre-expressió del receptor HER2 en les seves cèl·lules. Aquests tumors també poden tenir receptors hormonals. El seu tractament es basa en fàrmacs anomenats anti-HER2, dirigits específicament contra aquesta proteïna, bloquejant i impedint el creixement del tumor.

3. Tumors TRIPLE NEGATIU. Les cèl·lules d’aquests tumors no tenen receptors hormonals (estrogen i progesterona) ni HER2. Representen un 10 - 15% dels tumors de mama. Al no tenir aquestes proteïnes no responen al tractament hormonal ni a l’anti HER2 i el seu tractament es basa en diferents tipus de quimioteràpia.

características ancer de mama