FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

beneficios clasificacion molecular

 

Càncer de mama avançat hormono-dependent

Entre els diferents tipus de càncer de mama, el hormono-dependent, també conegut com luminal, representa el 70% de tots els casos. Durant 5 o 10 anys, el tractament local, la quimioteràpia i el tractament hormonal han demostrat grans beneficis a llarg termini quan la malaltia està en una etapa primerenca, en termes de supervivència. No obstant això, entre el 20 i el 30% dels pacients acaben experimentant càncers avançats durant el seguiment.

En aquest context, la supervivència es veu compromesa i es necessiten biomarcadors i tractaments específics. En els últims anys, s'han incorporat noves teràpies per a les pacients hormono-dependents en etapes avançades. Per exemple, s'han introduït els nous fàrmacs inhibidors de cdk4/6, una proteïna clau en el cicle cel·lular.

La línia de recerca del laboratori del doctor Aleix Prat (1) ha permès descriure l'heterogeneïtat biològica de la malaltia hormono-dependent sobre la base dels 4 grups moleculars identificats l'any 2000 pel Dr. Perou:

  • Luminal A
  • Luminal B
  • HER2 enriquit
  • Basal- amb diferents pronòstics i sensibilitat

Entre les pacients amb càncer de mama avançat hormono-dependent tractades amb teràpia hormonal, el subtipus Luminal A té el millor pronòstic, mentre que els subtipus HER2 enriquit i similars a basals tenen el pitjor pronòstic. En el seu lloc, el subtipus Luminal B té un pronòstic intermedi. En aquest context, el doctor Prat afirma que era necessari validar aquestes troballes i, sobretot, veure l'impacte dels inhibidors cdk4/6, ja que actualment són un tractament estàndard.

Avanços recents

Un recent estudi (2) del laboratori del doctor Prat, format per investigadors del Clínic-IDIBAPS, la UB i el grup de recerca acadèmica SOLTI, ha demostrat que la classificació molecular del càncer de mama és útil per a predir el benefici del tractament en pacients amb càncer de mama avançat hormono-dependent. Es tracta del major estudi publicat que demostra el valor del biomarcador i el primer a fer-ho en el context d'inhibidors cdk4/6 com Ribociclib.

Es va analitzar l'expressió de 152 gens en 1.160 pacients de càncer de mama avançat hormono-dependent. Del total de les pacients, 488 pacients van rebre teràpia hormonal sola, i 672 pacients van rebre teràpia hormonal en combinació amb Ribociclib (un inhibidor cdk4/6 aprovat per al tractament d'aquesta mena de càncer).

Els resultats de l'estudi són els següents:

  • En comparació, el Luminal A va demostrar menys risc de progressió de la malaltia amb l'aplicació d'aquest tractament.
  • El subtipus HER2 enriquit, que presenta un mal pronòstic amb només teràpia hormonal, obté un gran benefici en afegir Ribociclib.
  • El subtipus Basal té pitjor pronòstic i no es beneficia d'aquesta mena de tractament.
  • Tots els subtipus moleculars es beneficien de Ribociclib excepte els basals.

Això porta als investigadors a validar definitivament el valor pronòstic de la classificació molecular i a l'aprovació de Ribociclib per part de les autoritats sanitàries.

El subtipus molecular és cada vegada més important i de cara al futur, esperem que els nous estudis utilitzin la classificació molecular per a millorar el tractament de les nostres pacients, per exemple, buscant noves teràpies dirigides a HER2 enriquits i basals.

 

 

Hospital Clínic Barcelona franciscoavia DSC 7547

 

Fotografia: D'esquerra a dreta, Nuria Chic, Laia Paré, Olga Martínez-Sáez, Fara Brasó y Aleix Prat (Foto: Francisco Avia – Hospital Clínic).

Artículos relacionados

La investigación sigue aumentando la esperanza de vida de las mujeres con cáncer de mama metastásico
La investigación sigue aumentando la esperanza de vida de las mujeres con cáncer de mama metastásico
Linfedema como efecto secundario del cáncer de mama
Linfedema como efecto secundario del cáncer de mama
Nuevas técnicas utilizadas en el Hospital Clínic de Barcelona para tratar el cáncer de mama
Nuevas técnicas utilizadas en el Hospital Clínic de Barcelona para tratar el cáncer de mama
Please login to comment

Comments

  • No comments found