FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

beneficios clasificacion molecular

 

Càncer de mama avançat hormono-dependent

Entre els diferents tipus de càncer de mama, el hormono-dependent, també conegut com luminal, representa el 70% de tots els casos. Durant 5 o 10 anys, el tractament local, la quimioteràpia i el tractament hormonal han demostrat grans beneficis a llarg termini quan la malaltia està en una etapa primerenca, en termes de supervivència. No obstant això, entre el 20 i el 30% dels pacients acaben experimentant càncers avançats durant el seguiment.

En aquest context, la supervivència es veu compromesa i es necessiten biomarcadors i tractaments específics. En els últims anys, s'han incorporat noves teràpies per a les pacients hormono-dependents en etapes avançades. Per exemple, s'han introduït els nous fàrmacs inhibidors de cdk4/6, una proteïna clau en el cicle cel·lular.

La línia de recerca del laboratori del doctor Aleix Prat (1) ha permès descriure l'heterogeneïtat biològica de la malaltia hormono-dependent sobre la base dels 4 grups moleculars identificats l'any 2000 pel Dr. Perou:

  • Luminal A
  • Luminal B
  • HER2 enriquit
  • Basal- amb diferents pronòstics i sensibilitat

Entre les pacients amb càncer de mama avançat hormono-dependent tractades amb teràpia hormonal, el subtipus Luminal A té el millor pronòstic, mentre que els subtipus HER2 enriquit i similars a basals tenen el pitjor pronòstic. En el seu lloc, el subtipus Luminal B té un pronòstic intermedi. En aquest context, el doctor Prat afirma que era necessari validar aquestes troballes i, sobretot, veure l'impacte dels inhibidors cdk4/6, ja que actualment són un tractament estàndard.

Avanços recents

Un recent estudi (2) del laboratori del doctor Prat, format per investigadors del Clínic-IDIBAPS, la UB i el grup de recerca acadèmica SOLTI, ha demostrat que la classificació molecular del càncer de mama és útil per a predir el benefici del tractament en pacients amb càncer de mama avançat hormono-dependent. Es tracta del major estudi publicat que demostra el valor del biomarcador i el primer a fer-ho en el context d'inhibidors cdk4/6 com Ribociclib.

Es va analitzar l'expressió de 152 gens en 1.160 pacients de càncer de mama avançat hormono-dependent. Del total de les pacients, 488 pacients van rebre teràpia hormonal sola, i 672 pacients van rebre teràpia hormonal en combinació amb Ribociclib (un inhibidor cdk4/6 aprovat per al tractament d'aquesta mena de càncer).

Els resultats de l'estudi són els següents:

  • En comparació, el Luminal A va demostrar menys risc de progressió de la malaltia amb l'aplicació d'aquest tractament.
  • El subtipus HER2 enriquit, que presenta un mal pronòstic amb només teràpia hormonal, obté un gran benefici en afegir Ribociclib.
  • El subtipus Basal té pitjor pronòstic i no es beneficia d'aquesta mena de tractament.
  • Tots els subtipus moleculars es beneficien de Ribociclib excepte els basals.

Això porta als investigadors a validar definitivament el valor pronòstic de la classificació molecular i a l'aprovació de Ribociclib per part de les autoritats sanitàries.

El subtipus molecular és cada vegada més important i de cara al futur, esperem que els nous estudis utilitzin la classificació molecular per a millorar el tractament de les nostres pacients, per exemple, buscant noves teràpies dirigides a HER2 enriquits i basals.

 

 

Hospital Clínic Barcelona franciscoavia DSC 7547

 

Fotografia: D'esquerra a dreta, Nuria Chic, Laia Paré, Olga Martínez-Sáez, Fara Brasó y Aleix Prat (Foto: Francisco Avia – Hospital Clínic).

Please login to comment

Comments

  • No comments found